Laboratorul de Încercări

Laboratorul de Încercări IM ,,SALCUTA” a implementat și menține un sistem de management al calității în conformitate cu cerinţele standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 care asigură obiectivitatea și veridicitatea încercărilor cu respectarea tuturor angajamentelor față de client, şi se confirmă prin acreditarea laboratorului în sistemul naţional MOLDAC (certificat de acreditare nr. LÎ – 054   23 iulie 2014)

IMG_0007
anaxa_1
anaxa_2
anaxa_3
anaxa_4

Expediați un mesaj