„Sălcuța vă celebrează povestea de Valentine’s Day” organizat de SĂLCUȚA SRL

in perioada 1.02.2021 – 10.02.2021

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului „Sălcuța vă celebrează povestea de Valentine’s Day” este SĂLCUȚA SRL, cu sediul la str. Alexei Sciusev 53, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, c/f 1002600032408, cod TVA 4000513, denumita in continuare „Organizatorul”.

Concursul „Sălcuța vă celebrează povestea de Valentine’s Day”  se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea urmand sa fie adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art.3.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 01.02.2021 – 10.02.2021 inclusiv, pe pagina de Facebook Salcuta – https://www.facebook.com/salcuta si pe contul de Instagram Salcuta – https://www.facebook.com/salcuta

Art. 3 Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul Salcuta – www.salcutawine.md

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public.

Art. 4  Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice ce detine un cont de Facebook si un cont de Instagram.

Angajatii companiei SĂLCUȚA SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Este interzisa participarea persoanelor a caror varsta este mai mica de 18 ani. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

Art. 5. Modul de desfasurare a concursului – Conditii de participare

5.1. Aceasta Campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice care se vor inscrie la concurs, in perioada 1.02.2021 – 10.02.2021, respectand conditiile de participare

5.2. Concurentii pot participa la concursul „Sălcuța vă celebrează povestea de Valentine’s Day” o singura data.

5.3. Pentru a avea dreptul de a participa la concurs, concurentii vor trebui sa respecte urmatorii pasii:

  • Sa dea tag in comentarii persoanei iubite cu care sărbătorește Valentine’s Day.
  • Sa dea follow contului de Instagram Salcuta – https://www.instagram.com/salcuta/
  • Sa dea like paginii de Facebook Salcuta – https://www.facebook.com/salcuta
  • Pentru o sansa in plus, poate participa si persoana tag-uita cu conturile ei de Facebook & Instagram, respectand aceiasi pasi.

5.4. Conturile celor care aleg sa se inscrie in concurs trebuie sa fie reale pentru a putea fi validate.

5.5. Un concurent poate participa o singura data, cu un singur comentariu, pe parcursul desfasurarii concursului.

5.6. Raspunsul nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.

5.7. Continutul trimis in vederea inscrierii in concurs este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu acest concurs sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului. Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

5.8. Organizatorul are dreptul de a semnala orice tentativa de fraudare si de a respinge inscrierea participantului in concurs.

5.9. Participarea la prezentul Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor din prezentul Regulament.

5.10. Prin participarea la acest Concurs, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati si scopuri legate de marketing si publicitate.

5.11. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca numele si datele sale de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (Castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

Art. 6 Premiile oferite in cadrul Concursului

6.1. Premii si valoarea lor

In cadrul Concursului se va acorda prin tragere la sorti electronica urmatorul premiu: un voucher la Spa, 6 sticle de vin Salcuta si aparitia povestii lor de iubire pe blog-ul Salcuta

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.

6.2. Procedura de acordare a premiilor:

Premiul se va acorda prin tragere la sorti prin intermediul unui program electronic de extragere aleatorie (www.random.org) in data de 11.02.2021. Se vor extrage 1 castigator si 2 rezerve, in prezenta unei Comisii alcatuita din 3 persoane. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si rezervelor.

Extragerea va fi facuta dintre participanții care au publicat un raspuns conform conditiilor mentionate in prezentul Regulament, in perioada desfasurarii concursului.

6.3. Castigatorul va fi publicat pe pagina de Facebook si pe contul de Instagram Salcuta dupa validarea finala a acestuia, potrivit prevederilor legale, prin mentionarea numelui/pseudonimului folosit de acesta in profilul de Facebook cu care se inscrie la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele/pseudonimele tuturor participantilor in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand date diferite, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

6.4. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are dreptul de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri, caracteristicilor sau de a solicita contravaloarea in bani a premiului castigat.

6.5. Premiul acordat in cadrul prezentului Concurs poate fi livrat doar pe teritoriul Republicii Moldova.

6.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

Art. 7 . Incetarea/Intreruperea campaniei. Forta Majora

Prezenta Campanie poate inceta la data de 10.02.2021, ora 23 :59, dar poate inceta si inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora insemna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusive imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 8. Alte clauze

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu-si asuma nicio raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de actiune sau Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si respectiv natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil de sub controlul sau care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Responsible drink warner

 

sorry, you are not old enough to discover Salcuta wines. redirecting in